Rodzina bliżej siebie

Miejsce wsparcia psychologicznego i psychoedukacji rodzin z Warszawy

projekt konsultacji dla mieszkańców Warszawy finansowany w ramach FIO 2020 Priorytet 2.

psycholog on-line

Aby zgłosić swoj udział, należy wypełnić znajdujący się poniżej formularz.
Zachęcamy do udostępniania informacji o stronie swoim znajomym - mieszkańcom Warszawy - aby również mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji.
Wystarczy przesłać im link lub udostępnić tę stronę w mediach społecznościowych.

 

Cele projektu

 • zaktywizowanie mieszkańców Warszawy (młodzież w wieku szkolnym i jej opiekunowie) z rejonu Mokotowa, Śródmieścia i Ochoty w działania psychoedukacyjne i udział w terapiach psychologicznych, służących poprawie zdrowia psychicznego i budowaniu więzi rodzinnych.
 • udzielenie osobom doświadczającym trudności psychologicznych wsparcia i nauczenie umiejętności służących lepszemu radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. 
 • stworzenie miejsca wsparcia psychologicznego i psychoedukacji rodzin, w którym uczestnicy będą się czuli komfortowo i bezpiecznie.

W związku z tym planujemy cykliczne prowadzenie działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w terminie od 1.III do 30.XI 2020 mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny - dla młodzieży 12-18 lat oraz ich opiekunów -  łącznie do 80 osób (40 rodzin). Pomoc kierujemy do osób, które doświadczają trudnej sytuacji życiowej, zaburzeń nastroju, kryzysu rodzinnego, długotrwałego stresu, trudności wychowawczych i małżeńskich. Do końca kwarantanny związanej z koronawirusem spotkania terapeutyczne będą odbywać się online za pomocą skype`a. Grupa psychoedukacyjna dla dzieci wystartuje po okresie kwarantanny.

Realizowane będzie indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje wychowawcze i terapie par dla rodziców, Uczestnicy będą mogli  wziąć udział w cotygodniowej młodzieżowej grupie wsparcia, zaś rodzice w konsultacjach wychowawczych. Tematyka i program zajęć zostaną opracowane zgodnie ze standardami pracy w zakresie pomocy psychologicznej i opierać się będzie na metodach psychologii poznawczo-behawioralnej, integracyjnej oraz działaniach socjoterapeutycznych.

Zajęcia prowadzone będą codziennie - w przypadku konsultacji indywidualnych po 1 godzinie zegarowej, w przypadku terapii par 1,5 godziny zegarowej, grupy po 2 godziny zegarowe. Jednocześnie pomiędzy zajęciami uczestnicy będą mogli korzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego on-line (e-mail). 

 

 

W czym chcę wziąć udział:

Kadra

 1. aneta styńska

  mgr. Aneta Styńska - psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS, specjalista ds. psychologii organizacji i stresu występującego w pracy. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia, Terapię Poznawczo-behawioralną Dzieci i Młodzieży z zespołem Aspergera i ADHD (CBT) oraz Studium Terapii dla Par (IPZ). Prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoedukacji. Prowadzi poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, interwencje, konsultacje wychowawcze dla rodziców, oraz działania psychoedukacyjne na temat motywacji do osiągania sukcesów, asertywności i empatii, problemów osobistych, trudności w związkach, doradza w sprawach samorozwoju. Od 2007 r. pracuje jako psycholog.
 2. dr Marta Kotarba - psychoterapeutka dorosłych, młodzieży i dzieci, pedagog, nauczycielka etyki i filozofii, wykładowca akademicki. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych, a następnie uzupełniła wykształcenie o studia filozoficzne. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii analitycznej, organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (członka Polskiej Rady Psychoterapii). Obecnie realizuje indywidualną ścieżkę szkoleniową w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Psychologii Analitycznej (International Association for Analytical Psychology, IAAP), gdzie przygotowuje się do certyfikacji w zakresie psychoanalizy jungowskiej. Ukończyła także kurs Psychoterapia Praktyczna, organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto szereg kursów z zakresu arteterapii, terapii tańcem i ruchem oraz terapii pedagogicznej. Na co dzień pracuje w szkole oraz w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Interesuje się znaczeniem doświadczeń granicznych w rozwoju osobistym, wczesną traumą relacyjną i jej wpływem na życie osób dorosłych oraz trudnościami psychicznymi osób chorych przewlekle somatycznie. Uczestniczy w inicjatywach krajowych oraz międzynarodowych, wspiera działania związane ze wspomaganiem zdrowia psychicznego oraz organizacji pracy szkoły. Zaangażowana w europejski projekt BECERID w ramach którego powstał blog Czym skorupka…Rzetelnie o małym dziecku, oraz jego siostrzane blogi  z Belgii, Holandii i Portugalii - realizowany jest przez 12 instytucji. W Polsce są to Uniwersytet Warszawski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Komeńskiego.
 3. mgr. Hanna Świerczewska - psycholog, psychoonkolog, psychotraumatolog, terapeuta. Absolwentka studiów psychologicznych o specjalności psycholog kliniczno-sądowy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także cykl szkoleń z zakresu psychotraumatologii dziecięcej (ponad 200 godzin) w National Child Traumatic Stress Network (organizacji akredytowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, APA). Ukończyła również kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Posiada kilkuletnie doświadczenie kliniczne i nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej. Prowadzi psychoterapie osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pacjentów DDA. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.Od 2010 r. pracuje jako psycholog.

 4. Magdalena Kowalska  – psycholog. Tytuł magistra psychologii uzyskała w 2013 roku w obecnym Uniwersytecie SWPS w Sopocie, kształcąc się w specjalizacji z psychologii klinicznej oraz psychologii zarządzania i organizacji. Praktykę zawodową zdobywała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” (Gdańsk) oraz w Centrum Interwencji Kryzysowej (Gdańsk). Przez kilka lat mieszkała w Londynie, gdzie jako członek Polish Psychologists’ Association udzielała wsparcia psychologicznego w ramach konsultacji skierowanych do rodaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Obecnie prowadzi Gabinet Wsparcia Psychologicznego w Iławie, oferując pomoc osobom dorosłym oraz młodzieży. W swojej pracy, dzięki szkoleniom i kursom korzysta m.in. z bogactwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Programu Simontona, Porozumienia Bez Przemocy oraz innych technik opartych na uważności, arteterapii, czy pracy z ciałem. W ramach współpracy z portalami psychologicznymi oraz prasą, stara się aktywnie promować istotę dbania o zdrowie psychicznego. Nieustannie kształci się podnosząc swoje kwalifikacje, aby w jak najefektywniejszy sposób, dostosowany do klienta, udzielać wsparcia w okresie kryzysu emocjonalnego.
 5. Anna Lech - psycholog, dyplomowana trenerka biznesu i rozwoju osobistego z ponad 10- letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Specjalizuje się w sztuce wspierania ludzi w zmianie, pomocy w relacjach oraz nauce mądrego rozwoju. Prowadzi szkolenia, otwarte warsztaty oraz sesje indywidualne ,a także terapię par. Wspiera głównie kobiety w zmianie . Absolwentka studiów podyplomowych SWPS w zakresie psychologii społecznej w zarządzaniu rozwojem zawodowym. Przez wiele lat pracowała jako trener wewnętrzny w największych firmach, gdzie motywowała i zarządzała zespołami sprzedażowymi. Dodatkowo pogłębia swoją wiedzę podczas Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia. Autorka programu z zakresu alternatywnych metod nauczania dla nauczycieli.

 

Zapraszamy :)

 


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w zadaniu  Rodzina bliżej siebie realizowanego przez stowarzyszenie Psychorada

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Projekt pt. „Rodzina bliżej siebie” jest realizowany przez stowarzyszenie Psychorada z siedzibą w Warszawie, ul. Niepołomicka 22a (numer umowy 193/274/19) NIP 9522191110, Regon 381295856
 2. Projekt dotyczy realizacji zadania w ramach FIO 2020 priorytet 2.
 3. Projekt jest finansowany ze środków NIW w ramach FIO 2020 priorytet 2.
 4. Szczegółowe informacje związane z projektem znajdują się na stronie www.stowarzyszenie.psychorada.pl
 5. Okres realizacji projektu: 01.03.2020r. – 30.11.2020 r.
 6. Obszar realizacji projektu obejmuje miasto Stołeczne Warszawa, a w szczególności dzielnice Mokotów, Ochota, Środmieście i Rembertów
 7. Projekt przewiduje realizację następujących form realizacji zadania:
 • Wykonanie testów psychologicznych pod kątem depresji, uzależnień behawioralnych, zaburzeń odżywiania itp.
 • Indywidualne terapie psychologiczne dziecka
 • Udział w grupie psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży (po zakończeniu kwarantanny w gabinecie)
 • Konsultacje wychowawcze dla rodziców
 • Terapie dla par posiadających dziecko do 18 r.ż.

Rozdział II

DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

 

Projekt lub zadanie  – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego

wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, objęte finansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego, odnośnie którego Beneficjent złożył wniosek wraz z załącznikami.

Beneficjent/Wnioskodawca/Projektodawca – stowarzyszenie Psychorada, czyli podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu oraz którego projekt wybrano do dofinansowania, pozostający stroną umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Instytucją Pośredniczącą.

Biuro projektu/miejsce realizacji projektu  wydzielone do realizacji projektu biuro – sala szkoleniowa mieszczące się pod adresem Aleja Niepodległości 161 lok. 5132/136 lok. 41a  w Warszawie, w którym będą prowadzone wszystkie sprawy związane z realizacją i obsługą projektu.

Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/czkę projektu – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, zainteresowaną udziałem w projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie i spełnia poniższe kryteria dostępu:

 1. osoba mieszkająca na w Warszawie, a w szczególności młodzież szkolna w wieku 12-18 lat, dorośli opiekunowie z Warszawy, mający trudności w zakresie zdrowia psychicznego (zaburzenia nastroju, doświadczanie przemocy, uzależnienia behawioralne, zaburzenia odżywiania), problemów wychowawczych i małżeńskich.

Psycholog/terapeuta – osoba, która posiada ukończone studia magisterskie oraz szkolenia tematyczne przygotowujące do prowadzenia takiej działalności.

 

Rozdział III

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • 1 Uczestnicy projektu
 1. Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne – dzieci, młodzież i dorośli (rodzice) zainteresowane udziałem w projekcie, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie
  i spełniają wymagane kryteria dostępu:
 2. osoba mieszkająca na w Warszawie, a w szczególności młodzież szkolna w wieku 12-18 lat, dorośli opiekunowie z Warszawy, mający trudności w zakresie zdrowia psychicznego (zaburzenia nastroju, doświadczanie przemocy, uzależnienia behawioralne, zaburzenia odżywiania), problemów wychowawczych i małżeńskich.

 

 1. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały zgłoszenia złożone w pierwszej kolejności.
 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek spełniających kryteria zawarte w pkt. 1 i 2, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.

 

 • 2 Osoba prowadząca zajęcia

Psycholog który posiada ukończone studia magisterskie oraz szkolenia tematyczne przygotowujące do prowadzenia takiej działalności.

 

Rozdział IV

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 

 • 1 Dokumenty rekrutacyjne
 1. Kandydaci na Uczestników projektu wypełnią formularz na stronie internetowej projektu https://rodzina-blizej-siebie-stowarzyszenie.psychorada.pl/ a następnie po zakwalifikowaniu się będą mogli zapisać się na poszczególne zajęcia realizowane w ramach projektu.
 2. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Uczestnika do projektu.

 

 • 2 Przebieg procesu rekrutacji
 1. Rekrutacja, prowadzona będzie w oparciu o dotychczasowe doświadczenie realizatora i odbywać się będzie w Warszawie oraz za pomocą powszechnie dostępnych mediów społecznościowych.
 2. Rekrutację przeprowadzi przedstawiciel/członek stowarzyszenia Psychorada, który udostępni dokumenty rekrutacyjne w miejscu realizowania projektu w Warszawie Aleja Niepodległości 132/136 lok. 41a oraz za pomocą strony www, ogłoszeń, informacji bezpośredniej przekazywanej przez przedstawiciela/członków stowarzyszenia.
 3. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna - 1 osoba z personelu obsługowego zgodnie z kryteriami podanymi w rozdziale III §1.
 4. Nabór dotyczył będzie przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla 80 osób z Warszawy (szczególnie w obszarów Mokotowa, Śródmieścia i Ochoty) - 603 godzin, w tym:
 • indywidualnych terapii i zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży 475 godzin; 40 uczestników;
 • terapii par lub konsultacji wychowawczych dla 10 par rodziców - 80 godzin; 8 par i/lub 20 indywidualnych spotkań (po 2 spotkania x 2 godz.);
 • przeprowadzenie cotygodniowej grupy warsztatowej dla młodzieży - 45 godzin; 25 spotkań;
 • 1 spotkania dla wszystkich uczestników na zakończenie projektu - 3 godziny;
 1. Elementem decydującym o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie.
 2. Po wyczerpaniu liczby dostępnych miejsc pozostałe osoby trafią na listę rezerwową.
 3. Z osobami zakwalifikowanymi zostaną zawarte kontrakty psychoterapeutyczne zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
 4. Terminy rekrutacji ogłoszone będą na stronie internetowej www.stowarzyszenie.psychorada.pl
 5. Realizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów rekrutacji bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu.
 6. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną za pomocą emaila wysłanego na adres stowarzyszenie@psychorada.pl . W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu odpowiednio do biura projektu (a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).
 7. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany indywidualny numer z datą przyjęcia dokumentów.
 8. Rekrutacja składa się z następujących etapów:
 9. a) składanie dokumentów rekrutacyjnych,
 10. b) ustalenie listy Uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu na jego miejsce wejdzie osoba z listy rezerwowej.
 11. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
 12. Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne.
 13. Informacja o wynikach rekrutacji przekazana będzie telefonicznie lub mailowo lub pisemnie.
 14. Kandydaci do udziału w projekcie, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne, jednakże nie zakwalifikowali się do projektu mogą aplikować do projektu ponownie, w przypadku uruchomienia kolejnego naboru zgodnie ze wszystkimi zasadami dotyczącymi rekrutacji określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

 • 3 Ocena formalna
 1. Ocenę formalną przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.
 2. Na etapie oceny formalnej weryfikowana będzie:
 3. a) kompletność wszystkich dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Kandydata na uczestnika projektu wymienionych w rozdziale III § 1 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 4. b) kwalifikowalność kandydata na uczestnika projektu, o której mowa w rozdziale III §1 pkt. 1 niniejszego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 5. c) poprawność wypełnienia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Kandydata na Uczestnika projektu (zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach rekrutacyjnych).
 6. Istnieje możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów lub błędów wynikających
  z niepoprawnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, w postaci: podpisu, ręcznego wypełnienia nieuzupełnionego wymaganego pola lub ręcznej poprawy błędnie wypełnionego pola, na etapie przyjmowania zgłoszeń w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.
 7. Osoby, których dokumenty otrzymają pozytywną oceną formalną zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

 

 • 4 Kryteria merytoryczne

W przypadku uzyskania pozytywnej oceny formalnej formularz rekrutacyjny wraz
z załącznikami skierowany zostanie do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Rozdział V

ZAKRES WSPARCIA

 

 1. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:
 2. Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach w zakresie
 • Wykonanie testów psychologicznych pod kątem depresji, uzależnień behawioralnych, zaburzeń odżywiania
 • Indywidualne terapie dla dzieci i młodzieży
 • Grupę psychoedukacyjną dla młodzieży
 • Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców (indywidualne)
 • Grupę wsparcia dla rodziców

 

Rozdział VI

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

 1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z budżetu NIW FIO 2020.
 2. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.

 

Rozdział VII

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

 1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:
  a) przestrzegania niniejszego Regulaminu
  b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych
  c) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla UczestnikaProjektu przewidziane
  d) punktualnego stawiania się na daną formę wsparcia
  e) usprawiedliwienia nieobecności w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia
  f) potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności,
  i) wypełniania ankiet monitorujących w trakcie trwania Projektu.

 2. Uczestnicy Projektu będą monitorowani podczas realizacji poszczególnych form wsparcia w projekcie.

 

Rozdział VIII

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

 2. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi w momencie przystąpienia do Projektu.

 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy poszczególnych form wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera/terapeuty/doradcy lub pracownika Biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych.

 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej.

 

Rozdział IX

ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 1. Uczestnik Projektu kończy udział w projekcie w momencie zrealizowania całości ustalonego dla niego wsparcia.

 

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez Koordynatora projektu.
 2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Koordynatora projektu.
 3. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa
  w przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji.
 4. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora projektu.
 5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze stowarzyszenia Psychorada oraz na stronie internetowej www.stowarzyszenie.psychorada.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.